Marketing wizualny dla wnętrz

 

Wirtualne Spacery 3D, Wnętrza 3D, Wirtualne Panoramy 360°

3D PROSPECT | wirtualna rzeczywistość | spacery 3D

Polityka prywatności | RODO | Ochrona danych osobowych

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

3D PROSPECT Stefan Zieliński z siedzibą w Legnicy, ul. Rycerska 24 lok. 71, 59-220 Legnica jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania zamówionej usługi;

  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

  • dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim bez Pani/Pana wyraźnej zgody z zastrzeżeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa;

  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) RODO;

  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana wyraźnej zgody;

  • kontakt do administratora ochrony danych osobowych w 3D PROSPECT Stefan Zieliński: e-mail biuro@3dprospect.pl;

  • dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą Pani/Panu przysługiwać w związku ze świadczeniem usług na Pani/Pana rzecz; w przypadku gdy dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług, dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

  • Pani/Pana preferencje podlegają zautomatyzowanej analizie potrzeb zgodnie z obowiązującym Regulaminem i Polityką cokkies (działania niezbędne do wykonania umowy między Panią / Panem a 3D PROSPECT Stefan Zieliński)

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

3D PROSPECT © 2018

3D PROSPECT

Stefan Zieliński

ul. Rycerska 24/71

59-220 Legnica

NIP 6951442479

REGON 020821158

"Efektywnie wykorzystaj drzemiący potencjał, oszczędź czas i pieniądze, skoncentruj się jedynie na profesjonalnej prezentacji i skutecznej sprzedaży”.

Matterport 3D Showcase:

Android

iOS

Regulamin

Polityka prywatności

Polityka cookies